De oorsprong van de moraal

De nieuwe publicatie De getemde mens (Uitgeverij Gompel & Svacina) is een uniek project met bijdragen van 140 (bekende en onbekende) auteurs uit Vlaanderen en Nederland met diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Onder redactie van historicus Martin Harlaar. Met het boek als aanleiding organiseren het VKMO Katholiek Netwerk en het Humanistisch Verbond (Vlaanderen) een reeks dialooggesprekken met telkens twee auteurs of sprekers met expertise in de thematiek van ethiek en samenleven.

Het vijfde webinar zal plaatsvinden op dinsdagavond 27 april om 20.00 uur. Dan gaat Vlaamse juriste en politica (CD&V) Mia De Schampelaere in gesprek met de eveneens Vlaamse advocaat Walter Van Steenbrugge. Ook zij buigen zich over de twee prangende vragen die de kern uitmaken van deze reeks dialooggesprekken: Wat is de oorsprong van de moraal? Hoe kunnen mensen met uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke standpunten toch harmonieus met elkaar samenleven?

Deelname is gratis, inschrijven kan hier