Christelijke meditatie

Kick Bras, Christelijke meditatie (Adveniat 2023).

Meditatie is buitengewoon populair. Er is grote behoefte aan verstilling, bezinning, tot diepe rust komen. Maar weinig bekend is dat Europa al een eeuwenlange traditie van mediteren heeft. En dat deze traditie nog steeds springlevend is en zich steeds weer vernieuwt.

Dit boek wil deze rijke traditie van christelijke meditatie ontsluiten voor hedendaagse mensen. Uit de rijke geschiedenis hiervan heeft de auteur de grootste parels opgediept en de meest sprankelende inzichten beschreven. Hij beschrijft de ontwikkeling van meditatie via de woestijnvaders en de kloosters en latere vernieuwingsbewegingen tot in onze tijd toe. Hij behandelt de betekenis van meditatie in rooms-katholieke en protestantse kringen door de tijd heen. En hoe de oecumene ook leidde tot oecumenische samenwerking op het gebied van meditatie. Ja, hoe er zelfs een dialoog ontstond tussen de grote meesters van meditatie in het Westen en in het Oosten. Het boek geeft ook inzicht in hedendaagse (internationale) bewegingen op het gebied van christelijke meditatie en wijst de lezer daarmee wegen naar praktische betrokkenheid. Het boek is zorgvuldig gedocumenteerd, maar is duidelijk voor een breed publiek geschreven. Het zal zeker velen inspireren en verrijken, of men nu christelijk is of niet.

Bestel het boek hier.