Weg naar waarachtig leven

Rebecca Braun, "Weg naar waarachtig leven. De eerste wijsheidsspreuk van Franciscus", Franciscaans Leven 106 (2023).

"De eerste wijsheidsspreuk in de reeks van 28 die Franciscus van Assisi ons nagelaten heeft, neemt binnen dat geheel een uitzonderlijke plaats in. De tekst is vrij lang, veel langer dan de andere wijsheidsspreuken. En meer dan een spreuk, is het in feite een uiteenzetting over – ja, waarover eigenlijk?"

Lees het artikel hier (.pdf).

Verschenen in Franciscaans Leven