IUNCTUS

Het competentiecentrum voor christelijke spiritualiteit IUNCTUS is het denklaboratorium voor interdisciplinaire samenwerking van de hogeschool voor filosofie en theologie van de kapucijnen in Münster.

IUNCTUS

- zoekt antwoorden op vragen vanuit de theologie van de spiritualiteit en is in dialoog met andere academische disciplines.

- onderwijst een gereflecteerde spiritualiteit met als doel de eigen spiritualiteit te leren kennen en de eigen spirituele weg te vinden.

- geeft impulsen voor de praktijk en ondersteunt medewerkers in kerkelijke en maatschappelijke organisaties en particuliere bedrijven.

- biedt bijscholings- en trainingsvormen aan, evenals counseling en coaching voor individuen en organisaties.

Bezoek de website hier.