Transitus

Krijn Pansters, "Transitus: The Discontinuity and Death of Religious Communities in the Twenty-First Century", Religions 2023, 14, 354. https://doi.org/10.3390/rel14030354

In het religieuze gemeenschapsleven speelt altijd de vraag naar de eigen eindigheid in het perspectief van het oneindige, maar gemeenschappen moeten nu echt organisatorische en spirituele patronen loslaten enerzijds en nieuwe ontwikkelen anderzijds. Waarschijnlijk duidelijker dan waar ook ter wereld is de decennialange afname van het religieuze leven te zien en te voelen in Nederland en België, waar eeuwenoude congregaties nu worden opgeheven en hun kloosters een nieuwe bestemming krijgen. Dit artikel bestudeert het fenomeen van religieuze discontinuïteit en dood vanuit vijf analytische perspectieven: historisch, sociologisch, organisatorisch, psychologisch en theologisch. Een algemeen perspectief is dat van "transituspiritualiteit", van individuele manieren (en ook onvermogens) om een vorm van voltooiing te ervaren en afsluiting te vinden in de omgang met het ongemakkelijke feit van het (dreigende) einde van de eigen gemeenschap. Het artikel sluit af met een beschouwing over de toekomst van het religieuze leven.

Lees het Engelstalige artikel hier.