Een nieuw boek over franciscaanse ethiek

Krijn Pansters & David B. Couturier, Lesser Ethics: Morality as Goodness-in-Relationship (Franciscan Publications 2023).

Tien jaar na de publicatie van haar baanbrekende werk over franciscaanse ethiek ("The Franciscan Moral Vision") heeft het Franciscaans Instituut een nieuw deel gepubliceerd, getiteld "Morality as Goodness-in-Relationship.”

Onder redactie van Dr. Krijn Pansters van het Franciscaans Studiecentrum aan Tilburg University en Fr. David Couturier, O.F.M. Cap., directeur van het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, bouwt dit nieuwe werk voort op de inzichten van 2013, maar werkt nu een Franciscaans model uit dat gebaseerd is op de franciscaanse uitgangspunten van goedheid, bekering, relationaliteit en exemplariteit.

Het boek is het resultaat van een academische conferentie over franciscaanse ethiek die in 2020 werd gehouden door St. Bonaventure University en waaraan meer dan 100 wetenschappers en mensen uit de praktijk deelnamen. De tekst bevat een verzameling artikelen die de theologische, sociologische en historische uitdagingen verkennen voor een meer relationele focus van de hedendaagse ethiek.

Pansters spreekt in zijn inleiding op de bundel over het belang van een meer "relationele methodologie" voor het bedrijven van ethiek in de 21e eeuw. Hij schrijft: "Deze 'relationele methodologie', die een 'mindere ethiek' vormt, moet een franciscaanse ethische benadering weerspiegelen die 1.) radicaal en uniek is; 2.) goed beproefd in de morele praktijk van vele generaties; en 3.) aantrekkelijk en toepasbaar is in steeds nieuwe contexten. Zij zal moeten kunnen bijdragen tot een deconstructie - een deconstructie niet van de devotionele betogen van levende spiritualiteiten, maar van de op macht gebaseerde verhalen van heersende ideologieën."

Om de ontwikkeling van deze nieuwe relationele methodologie in de franciscaanse ethiek te verdiepen, organiseren Couturier en Pansters een tweedaags Zoom-seminar over “The New Franciscan Moral Vision: A Seminar on Franciscan Ethics” van 28 juni tot 1 juli 2023. Deze internationale bijeenkomst, die toegankelijk is voor iedereen, zal het proces verkennen waardoor wetenschappers tot deze nieuwe franciscaanse morele visie zijn gekomen en de inzichten die zij hebben verkregen uit de internationale dialoog over franciscaanse ethiek in de 21e eeuw. Ga voor meer informatie over deze sessie of om u in te schrijven naar www.sbu.edu/franciscaninstitute.

Het boek is hier te verkrijgen.