Nieuw handboek franciscaanse spiritualiteit

Het Franciscaans Instituut van de St. Bonaventure University heeft een nieuw handboek gepubliceerd dat de theologie en spiritualiteit van Franciscus van Assisi introduceert.

Het gratis handboek biedt lezers een eenvoudige methode om de spiritualiteit van Franciscus te doorgronden aan de hand van passages uit zijn vroegere regel uit 1221. Het bevat links naar een 30-delige serie korte YouTube video's over het leven van Franciscus, gemaakt door Franciscaanse geleerden Fr. Wayne Hellmann, O.F.M. Conv., en Dr. Jay Hammond van de St. Louis University. Het handboek is het werk van Dr. Luke Togni, een wetenschapper met een doctoraat in Franciscaanse theologie van Marquette University en een research fellow voor het Franciscaans Instituut. De proloog en het nawoord voor het handboek zijn geschreven door Fr. David Couturier, O.F.M. Cap., uitvoerend directeur van het Franciscaans Instituut en universitair hoofddocent theologie en Franciscaanse studies aan de Sint-Bonaventura Universiteit. "Het handboek is gratis beschikbaar als service voor broeders en zusters, religieuzen en niet-religieuzen, die meer willen weten over het nieuwste onderzoek naar het leven van de Poverello maar geen toegang hebben tot onderzoeksbibliotheken," aldus Fr. David. Het wordt ter beschikking gesteld dankzij een genereuze schenking van de O.F.M. Provincie van St. Johannes de Doper en de Alma Kraus Endowment voor de vorming van seculiere Franciscanen. "Al jaren produceert het Franciscaans Instituut onderzoek dat zijn weg vindt naar een select aantal bibliotheken. Nu kunnen we aan een nieuwe generatie vrouwen en mannen in verre en soms arme landen dezelfde instrumenten ter beschikking stellen die vroeger voorbehouden waren aan bibliotheken. Onze broeders en zusters overal ter wereld hebben nu toegang tot dit materiaal via het internet", aldus Fr. David. "Mijn dank gaat uit naar fr. Wayne, dr. Hammond en dr. Togni voor hun voortreffelijke onderzoek, naar de donateurs wier financiële steun van onschatbare waarde was, en naar alle onderzoeksassistenten en medewerkers die jarenlang aan dit project hebben gewerkt. Ik denk dat de Franciscaanse wereld ook dankbaar zal zijn."

Het handboek en de video's zijn beschikbaar via de webpagina Gospel Life of Francis of Assisi Handbook van het Franciscaans Instituut.