De Martelaren van Gorcum

Henrik Roelvink, 'De gave van het geloof bij de martelaren van Gorcum', Franciscaans Leven 98 (2015), 102-109.

Afgelopen voorjaar is de 450e verjaardag gevierd van Nederland, aangezien Willem van Oranje in 1572 in opstand kwam tegen Spanje. Dit "heldenverhaal" kent ook zijn donkere kanten, bijvoorbeeld die van de moord op de bekende Martelaren van Gorcum.

In dit artikel gaat Henrik Roelvink nader in op de spiritualiteit van de martelaren. De gelijkenis van de talenten (Mat 25,14-30), de gaven die de rijke man schenkt aan enige dienaren, wordt hier toegepast op de gave van het geloof. Het werken met die talenten lijkt op datgene wat men doet om de gave van het geloof te doen groeien en te versterken en zo te integreren in zijn leven. Het gaat daarbij om de samenwerking van de goddelijke en de menselijke kant van het geloof. Met het historische en extreme voorbeeld van de martelaren van Gorcum worden hier enige factoren genoemd die ook vandaag bijdragen aan die groei.

Lees het artikel hier (.pdf).

Verschenen in Franciscaans Leven