Networking Intentional Christian Communities

Networking Intentional Christian Communities (NICC) 

Gezien de waarschijnlijke ontwikkeling van de grote kerkgenootschappen in de komende 25 tot 30 jaar, wordt verwacht dat het aantal rooms-katholieke parochies en protestantse gemeenten drastisch zal afnemen. Ook wordt verwacht dat het aantal actieve ordes en congregaties en hun ledental in de drie projectlanden in gelijke mate zal afnemen, waardoor de vraag naar de toekomstige vorm van een groot deel van het georganiseerde religieuze leven radicaal wordt gesteld. Tegelijkertijd is er een toenemende belangstelling voor (nieuwe vormen van) religieus gemeenschapsleven waarneembaar en is er een reeks nieuwe initiatieven op het gebied van intentional Christian communities ontstaan, die op verschillende manieren een beroep doen op de gevestigde gemeenschappen van het religieuze leven. Opvallend genoeg lijkt er weinig uitwisseling of samenwerking te zijn tussen de ICC’s.

Het doel van het project is het bevorderen en ondersteunen van vitale kerkgemeenschappen door middel van de oprichting van een versterkt netwerk van toekomstgerichte, levensvatbare intentional Christian communities in de rooms-katholieke en protestantse kerken in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. De term ‘intentional Christian communities ‘ (ICC) staat voor alle vormen van georganiseerd Christelijk religieus gemeenschapsleven en omvat, maar is niet beperkt tot de traditionele vormen van God-gewijde gemeenschappen (d.w.z. ordes en congregaties). Het project wordt uitgevoerd tussen juli 2020 en juli 2023.

Bekijk de website hier.