Het Zonnelied - viering in 2024/2025

Het Zonnelied 2024/2025: Het lied van de verlosten leren

Uitnodiging

Over twee jaar is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi zijn eerste verzen voor het Zonnelied schreef. Velen zullen zich dan zeker met dit thema bezighouden, want sinds Franciscus hebben de meest uiteenlopende mensen het Zonnelied voor zichzelf ontdekt.

Een initiatief van verschillende verbanden wil alle franciscaans denkende en voelende mensen voor hun eigen benadering van het herdenkingsjaar winnen en met elkaar in gesprek brengen. Wij zijn geïnteresseerd in een brede benadering van dit stuk wereldliteratuur: spiritueel, pastoraal, theologisch, literair, historisch en filosofisch. Daarbij laten wij ons vooral leiden door de hoopvolle, eschatologische weg die Franciscus zelf in dit lied heeft gelegd. Wij putten onze bijbelse inspiratie uit de passage in het Boek Openbaring waar de verlosten het nieuwe lied zingen (vgl. Openb. 14,3).

In de zin van "scheppen vanuit de toekomst" (O. Scharmer) willen wij de mensen van onze tijd benaderen met de vraag: welke mogelijkheden biedt het Zonnelied als tekst, als kunstwerk, als geschiedenis met het oog op de uitdagingen van het heden? En “mogelijkheid” heeft vele dimensies: theologisch-spiritueel, ecologisch, artistiek, sociaal-politiek, pedagogisch, enzovoorts.

Dit initiatief wordt ondersteund door Bernd Schmies (Fachstelle Franziskanische Forschung, Münster), Johannes-Baptist Freyer (internationale hulporganisatie "Franziskaner Helfen", Bonn), Krijn Pansters en Willem Marie Speelman (Franciscaans Studiecentrum, Utrecht) en Damian Bieger (Geschichte und kulturelles Erbe der deutschen Franziskaner, Dortmund).

De verjaardag van het Zonnelied zelf wordt pas eind 2024/begin 2025 gevierd. Ter voorbereiding streven we naar een sneeuwbaleffect. Dat betekent: In een eerste stap zoeken wij bondgenoten uit het franciscaanse veld voor onze aanpak. Dit zal het doel zijn van een eerste Zoom-vergadering op

Vrijdag, 08 april 2022 om 14.00 uur

Het doel zal zijn informatie te verstrekken over het project en secties te vormen op basis van de hierboven geschetste dimensies of andere dimensies. Vanuit deze secties zal de volgende stap zijn om verdere bondgenoten te winnen, vooral uit het niet-kerkelijke en seculiere veld.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan op onze tocht! Meld u aan via de contactpagina van deze blog.

Een Zoom-link volgt aanvang april.