Vrede en alle goeds!

De Nederlandse en Vlaamse minderbroeders franciscanen hebben een nieuwe website met nieuws en informatie over geschiedenis, inspiratie en plekken waar ze wonen:

"Welkom op de website van de Nederlandse en Vlaamse minderbroeders franciscanen. Wij maken deel uit van een wereldwijde broederschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk, gesticht door Franciscus van Assisi (1182-1226). De officiële naam is ‘Orde van de Minderbroeders’. Franciscus koos hiervoor vanwege het ideaal om als broeders van de armen, de ‘minderen’, bezitloos te leven en er helemaal te zijn voor God en behoeftige medemensen. Naar onze ordesstichter worden wij in Nederland ook wel ‘franciscanen’ genoemd. Minderbroeders franciscanen laten zich inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals Franciscus dat heeft gedaan. In alle eenvoud willen zij een bijdrage leveren aan de opbouw van het Rijk van God. Franciscanen delen meestal hun leven met elkaar in plaatselijke gemeenschappen. Broederschap en gebed zijn de pijlers van hun bestaan. In hun werk voor kerk en samenleving en binnen de orde kiezen ze steeds de zijde van de kansarmen. Ze bieden hulp aan mensen in nood, komen op voor gerechtigheid en vrede en eerbiedigen de schepping."

Bezoek de nieuwe website hier.