Ronde tafel klimaatverandering

Online Ronde Tafel Conferentie over politiek van hoop in tijden van klimaatverandering - donderdag 27 januari 2022, 14.00 - 16.00 uur

Georganiseerd door het Huis van Dominicus Utrecht

"Klimaatverandering is een van de grote uitdagingen van deze tijd. De komende jaren moet er heel wat gebeuren om de wereld voor huidige en toekomstige generaties leefbaar te houden. Dit vraagt om bondgenootschappen en samenwerking om een leefbare aarde voor iedereen na te streven. Tijdens de Ronde Tafel Conferentie op donderdag 27 januari 2022 verkennen we met elkaar wat een politiek van hoop hierin kan betekenen. We willen duidelijk maken dat in alle discussies over bijvoorbeeld klimaatverandering maar ook stikstofcrisis, debat over de landbouw en de woningbouw het belang van de hoop vaak wordt vergeten. Hoop als bron van inspiratie om met elkaar nieuwe perspectieven te ontwikkelen, nieuwe taal te vinden en van stappen vooruit te zetten die het verschil gaan maken in het klimaatdebat. 

Invulling van Ronde Tafel Conferentie: Vanuit maatschappelijke vragen waar we niet goed mee uit de voeten slaan we een brug naar een politiek van hoop door inhoudelijke bijdragen van onder andere Bisschop Gerard de Korte (RKK), Sacha Stolp van de gemeente Amsterdam, Karin van den Broeke (PKN), theoloog Erik Borgman en econoom/theoloog Jan Jorrit Hasselaar. Tijdens de Ronde Tafelgesprekken worden deelnemers uitgenodigd om vanuit hun eigen context en maatschappelijk sector anders te leren kijken en te doen. De onderwerpen die worden besproken zijn: landbouw, stedelijke ontwikkeling in Amsterdam, groene kerken en onderwijs. Een belangrijke rol tijdens de Ronde Tafel Conferentie is weggelegd voor jongeren om vanuit de invalshoek van toekomstige generaties naar de verschillende kwesties te kijken."

Voor meer informatie, zie de website.