Plek met aandacht voor aarde en adem

De Huijberg is een leefgemeenschap die leeft vanuit inspiratie, in verbondenheid met de natuur. Sinds de zomer van 2019 ontwikkelt het groene leven zich hier, met drie bewoners, meewoners, vrijwilligers, meewerkers en meer. De Broeders van Huijbergen geven hun bestuurshuis, gastenkamers, tuin en groene vleugel in bruikleen om de spirituele traditie van deze plek voort te zetten.

Zie de website hier.