Vertrouwen en de franciscaanse traditie

Trust and the Franciscan Tradition - Second Annual Franciscan Connections Virtual Conference

Dit interdisciplinaire congres zal zich buigen over vertrouwen, een van de meest fundamentele componenten van menselijke relaties. Het koesteren van fides, of het nu gebruikt wordt in de betekenis van vertrouwen, geloof, kennis of betrokkenheid, vormde een belangrijk onderdeel van Franciscus' visie op een samenleving die gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid en vrede. Op basis van de ideeën en voorbeelden van Franciscus en degenen die hij inspireerde, wil dit congres nieuwe middelen aanreiken voor het ontwikkelen van vertrouwen.

Zie de congresflyer hier.

Informatie en registratie hier.