Franciscaanse Jongerendag

Het thema van de Franciscaanse Jongerendag (25 september) is ‘Ontmoeting’. Wat hebben we het lang moeten missen? Elkaar in een wat grotere getale zien. De dag staat in het teken van ontmoeting: de inleiding, de workshops en we hebben veel tijd ingeruimd om informeel met elkaar bij te praten. Het logo maakt het zichtbaar: een open deur, dus weet je welkom en enthousiast begroet!

Bekijk het programma hier.