Geen woorden, maar daden

Als het over de bestrijding van de klimaatcrisis gaat, of over de verduurzaming van onze samenleving, hebben we de afgelopen jaren veel goede intenties mogen vernemen, van zowel de Nederlandse overheid als van het Nederlandse grootbedrijf. Veel mooie woorden, maar woorden werden lang niet altijd gevolgd door daden. Dat moet echt anders als we de belangen van mens en natuur duurzaam willen borgen. Daden die bij de woorden passen en bij de vereisten van de klimaat- en diurzaamheidscrisis hebben we nodig. Een recente blog van consultant Bernard ter Haar gaat hierover.

Lees de blog hier.