Conferentie Laudato si'

Deze conferentie over de pauselijke encycliek Laudato si', gehouden op 10 juni 2021, werd georganiseerd door de gemeenschappelijke werkgroep Laudato si’ van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, in samenwerking met het VKMO en het Huis van Dominicus in Utrecht. Doel van de conferentie is een breed scala aan (katholieke) organisaties te verenigen rond de inzet voor duurzaamheid in de lijn van Laudato si’.

Programma:

03:48 - Opening door Mgr. De Korte, Bisschop van 's-Hertogenbosch

17:35 - Erik Borgman - De roep om duurzaamheid als teken van de tijd

43:14 - Jeike Wallinga - Duurzaamheid: weten én handelen

Bekijk de opname hier.